Η αριθμολαγνεία του ΔΝΤ

[ad_1]

Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι η εγκληματικότητα και η ρύπανση αυξάνουν την ευημερία μας; Κι όμως με βάση το συνήθη δείκτη με τον οποίο μετράμε την πρόοδο και την ανάπτυξη μιας χώρας, δηλαδή το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το κάνουν.  Αφού το ΑΕΠ μετρά μόνο τη χρηματική αξία όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, το κόστος αποκατάστασης ζημιών ως συνέπεια μιας εγκληματικής ενέργειας, τα συστήματα ασφαλείας, η αύξηση της αστυνόμευσης και των ιδιωτικών φρουρών προσμετρούνται ως οικονομικά οφέλη. Το ίδιο ισχύει για δραστηριότητες οι οποίες ρυπαίνουν το περιβάλλον, οι οποίες  μάλιστα προσμετρούνται διπλά αφού συνυπολογίζεται η χρηματική αξία τόσο των  οικονομικών δραστηριοτήτων που προκάλεσαν τη ρύπανση όσο και εκείνων που πραγματοποιήθηκαν για τον καθαρισμό της!

Μήπως πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την καραμέλα του ΑΕΠ για να ορίζουμε την πρόοδό μας και να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το Γνήσιο Δείκτη Προόδου; Δεν χρειάζεται να τον κατασκευάσουμε, ο δείκτης υπάρχει, με τη διαφορά ότι πίσω από τους αριθμούς βλέπει τους ανθρώπους. Μετρά κατά πόσο η αύξηση παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, οδηγεί πραγματικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της κοινωνίας. Λαμβάνει υπόψη του πάνω από 20 πλευρές της οικονομικής ζωής που το ΑΕΠ παραβλέπει και κάνει το διαχωρισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων που αυξάνουν την ανθρώπινη ευημερία από εκείνες που τη μειώνουν. Έτσι, δεν μετρά ως πρόοδο την αύξηση της κατανάλωσης με δανεικά από το μέλλον, ούτε βάζει θετικό πρόσημο στο κόστος της ανεργίας, της ρύπανσης ή της καταστροφής των φυσικών πόρων.

“Στις περισσότερες χώρες που  εμφανίζουν μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης το χάσμα μεταξύ των δύο δεικτών μεγαλώνει, όπως μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ της ευημερίας των αριθμών και των ανθρώπων.”

Ένα από  τα καλύτερα παραδείγματα αυτής της απόστασης είναι η Γκάνα. Στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου, Άνθρωποι και Αριθμοί, που προβλήθηκε στη ΝΕΤ, ο Εξάντας σε συνεργασία με την ActionAid καταγράφει πώς η σταθερή παρουσία του ΔΝΤ στη χώρα με την επιβολή της συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα και της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς έχει φέρει τη Γκάνα στις 20 ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 14%, ενώ την ίδια στιγμή αντιστοιχεί ένας γιατρός για 161.000 κατοίκους και 4000 σχολεία δεν έχουν κτίρια με αποτέλεσμα οι μαθητές να κάνουν μάθημα κάτω από τα δέντρα!

Μήπως το ΔΝΤ χρειάζεται φροντιστήριο στα Μαθηματικά; Μάλλον όχι! Αν είναι ένα μάθημα που το ΔΝΤ μένει μετεξεταστέο, αυτό φαίνεται να είναι η Ιστορία!

File 15702Τα παιδιά του Kyekyewere φωτογραφίζονται μπροστά στη νέα τάξη που κατασκεύσαν 56 Έλληνες Ανάδοχοι στη Γκάνα

[ad_2]

Source link