Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

11 Μαρτίου, 2016 Οργανώσεις για τους μετανάστες
Donation : /

Η Υ.Α. έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους να ξαναρχίσουν επιτυχώς τη ζωή τους.

Η Ύπατη Αρμοστεία ιδρύθηκε ως επικουρικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τον Δεκέμβριο του 1950. Η Υ.Α. στην Ελλάδα λειτούργησε τον Μάρτιο του 1952 ως Αντιπροσωπεία και από τον Ιανουάριο του 2007 λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο, υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας της Υ.Α. για τη Νότια Ευρώπη που εδρεύει στη Ρώμη. Το 2014 το Γραφείο υλοποιεί δράσεις που πραγματοποιούνται από 13 μέλη του προσωπικού της Υ.Α., 5 συμβούλους (UNOPS) και 36 άτομα συνεργαζόμενο προσωπικό, οι οποίοι απασχολούνται σε δράσεις σχετικές με τη μεταρρύθμιση του ασύλου

Η Υ.Α. στην Ελλάδα συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών για την προστασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Κύριος κυβερνητικός εταίρος της Υ.Α. είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΥΔΤΠΠ) και οι υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας
Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η Υ.Α. συνεργάζεται, επίσης, στενά με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας. Η Υ.Α. συνεργάζεται επίσης με τον Συνήγορο του Πολίτη, που αποτελεί ανεξάρτητη κρατική αρχή.

Στα άτομα που υπάγονται στην εντολή της Υ.Α. δεν περιλαμβάνονται μόνο πρόσφυγες αλλά και ομάδες ανθρώπων, όπως αιτούντες άσυλο, επαναπατριζόμενοι πρόσφυγες, ανιθαγενείς και άτομα εκτοπισμένα μέσα στις ίδιες τους τις χώρες, που έχουν επίσημα αναγνωριστεί ως εσωτερικά εκτοπισμένοι πληθυσμοί.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Υ.Α. έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους να ξαναρχίσουν επιτυχώς τη ζωή τους, κι έχει τιμηθεί δύο φορές με το Νόμπελ Ειρήνης, το 1954 και το 1981.

Μάθετε περισσότερα για την Ύπατη Αρμοστεία

Κάνε Δωρεά

Related Causes

Πρωταρχικός στόχος της ΜΕΤΑδρασης η στήριξη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων.

Το ΕΣΠ εξυπηρετεί πάνω από 11.000 κάθε χρόνο, παρέχοντας ενημέρωση και νομική και κοινωνική στήριξη.

Η γλώσσα είναι όπλο. Απαραίτητη για την καθημερινότητα των μεταναστών. Η γλώσσα ενώνει.