Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Οι πόροι του «Δικτύου» προέρχονται αποκλειστικά από τις συμμετοχές και τις χορηγίες των μελών και φίλων.

Το Χαμόγελο του Παιδιού

 Το Χαμόγελο του Παιδιού στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά δε μένει σ’ αυτό και στα λόγια.