Πρόγραμμα Υποτροφιών

Καίριο ζήτημα για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών αποτελεί η δυσκολία πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα η εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιδιώκοντας να καλύψει αυτό το κενό, η ΜΕΤΑδραση εγκαινίασε ένα πιλοτικό πρόγραμμα υποτροφιών τον Απρίλιο 2021. Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ΜΕΤΑδραση προσφέρει ακαδημαϊκές υποτροφίες για το πιστοποιημένο αμερικανικό ίδρυμα, University of the People, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως σπουδών. Συγκεκριμένα παρέχει σε δεκαπέντε (15) υποψηφίους υποτροφία για σπουδές σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η διαδικασία των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων είναι 10/6/2021.

Ειδικότερα, το University of the People προσφέρει μαθήματα στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A., BA, AS)
2. Επιστήμες Υγείας (BA, AS)
3. Πληροφορική (BA, AS)
4. Παιδαγωγικά (M.ED.)

Προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Πολύ καλό επίπεδο αγγλικής γλώσσας (ή αραβικής γλώσσας για όσους/ες ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της Διοίκησης επιχειρήσεων)
2. Απολυτήριο Λυκείου/Πανεπιστημίου*

* Οι μη έχοντες απολυτήριο Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις εισαγωγής που διοργανώνει το πανεπιστήμιο. Οι εξετάσεις αυτές απαιτούν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας υποψηφίου και η συμπλήρωση συστατικής επιστολής.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φόρμας υποψηφίου και συστατικής επιστολής: 10/6/2021

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αναστασία Τανταρούδα Παπασπύρου στο τηλ. 6939440223 ή το email atantarouda@metadrasi.org


Το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι ανταγωνιστικό και ο αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τον αριθμό των υποτροφιών που προσφέρονται. Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν ενδελεχώς και μόνο οι επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη.


Metadrasi - the scholarships project

Click And Donate ΜΕΤΑδραση