ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 006/2017

header_web

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 006/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος «Give for Greece IV, Phase 1» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση προμήθειας και παράδοσης ενός (1) ερπυστριοφόρου γεωργικού ελκυστήρα, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ  (40.000,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.

με την ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:……………………………………..ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 006/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 2130184449

 

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ