ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ» ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Κέντρο Γεροντολογίας Άγιος Πορφύριος» προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας :

 

 

Α.1 Επιστημονικό προσωπικό                                                        Β.1 Επιστημονικό προσωπικό

Ψυχολόγος  (μερικής απασχόλησης)                                              Παθολόγος (μερικής απασχόλησης)

Κοινωνικός Λειτουργός (μερικής απασχόλησης)                        Φυσικοθεραπευτής (μερικής απασχόλησης)

Νοσηλευτές (πλήρους απασχόλησης)

 

 

Α.2 Βοηθητικό Προσωπικό

Επιμελητές /Φροντιστές  (πλήρους απασχόλησης)

Βοηθητικό Προσωπικό  – Μάγειρας  (πλήρους απασχόλησης)

Bοηθητικό Προσωπικό – Φύλακας (πλήρους απασχόλησης)

 

 

Το  «Κέντρο Γεροντολογίας Άγιος Πορφύριος»  θα λειτουργήσει στο Δήλεσι Βοιωτίας

 

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων.

 

Αποστολή βιογραφικών έως την 17η Φεβρουαρίου 2019

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ