ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Αναλυτική Πρόσκληση

Αποστολή βιογραφικών έως 11 Ιανουαρίου 2017

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Αποστολή βιογραφικών: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή n.katsiaras@mkoapostoli.gr

FOOTER

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ