ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017

header_web

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017

Η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ενίσχυσης 2017 γίνεται δεκτή έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ