Ζητείται Τοπικός Συντονιστής Διερμηνέων για να απασχοληθεί στη Χίο | Νέα και Ανακοινώσεις |…

[ad_1]
Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Τοπικό Συντονιστή στη Χίο, για τον συντονισμό της ομάδας διερμηνέων που δραστηριοποιείται εκεί, με στόχο την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες.

Απαιτούμενα προσόντα:
· Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
· Άριστη γνώση αγγλικών
· Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
· Δίπλωμα οδήγησης
· Ομαδικό πνεύμα & ικανότητα διαχείρισης ομάδας

Επιπλέον συνεκτιμώνται:
· Προηγούμενη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με το
Μεταναστευτικό/Προσφυγικό ζήτημα
· Μόνιμη διαμονή στη Χίο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση salmatzidis.metadrasi@gmail.com μέχρι τις 6 Μαΐου 2016.

#ergasia #aggeliesergasias #aggelies #refugees #Chios

Ζητείται Τοπικός Συντονιστής Διερμηνέων για να απασχοληθεί στη Χίο | Νέα και Ανακοινώσεις |…

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Τοπικό Συντονιστή στη Χίο, για τον συντονισμό της ομάδας διερμηνέων που δραστηριοποιείται εκεί, με στόχο την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες.
[ad_2]

Source