ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 001/2017 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Το Τμήμα Προμηθειών της «Αποστολής», αναφορικά με τον υπ’ αριθμ. 001/2017 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί στις 06/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής σχετικά με την Μεταφορά με σχολικά λεωφορεία παιδιών προσφύγων από 3-17 ετών που διαβιούν στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ στα Ιωάννινα με σκοπό τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece  Κωδ. 11787», προβαίνει στην κάτωθι διευκρίνιση:

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ 001/2017

Διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα Α’. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, βάσει του άρθου 2.4 η διάρκεια εκτέλεσης τoυ έργου ορίζεται κατά μέγιστων στους έξι μήνες.

Οι εργάσιμες ημέρες εκτέλεσης του έργου αφαιρουμένων των Σαββατοκύριακων και των επισήμων αργιών ορίζονται σε 120.

ΑΘΗΝΑ 01/02/2017

Ο Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών

Θωμάς Βλάχος

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ