Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Ετήσια Έκθεση 2016

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας είναι μια σύμπραξη 35 οργανώσεων και φορέων που έχει στόχο την συστηματική καταγραφή πράξεων βίας με ρατσιστικό κίνητρο, ώστε να προκύπτουν σαφείς και ολοκληρωμένες κατά το δυνατόν ενδείξεις για τις ποσοτικές και ποιοτικές τάσεις της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα.

Η ΜΕΤΑδραση, ενεργό μέλος του Δικτύου από το ξεκίνημά του το 2011, συμμετέχει με καταγραφές πράξεων βίας που στην πλειοψηφία τους έχουν θύματα ασυνόδευτα παιδιά.

​Στην πρόσφατη έκθεση του Δικτύου προβληματίζει, μεταξύ άλλων, η συχνότερη εμφάνιση ομάδων που κινούνται στο παρασκήνιο, εκμεταλλεύονται το γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας & απογοήτευσης των πολιτών και υποκινούν βίαια επεισόδια με κάθε ευκαιρία. Επίσης, παρατηρήθηκε κατά το 2016 η αύξηση των περιστατικών λεκτικής βίας και καταστροφής νομιμοποιητικών εγγράφων των θυμάτων.

Ιδιαίτερα θλιβερό είναι το γεγονός ότι σε περιπτώσεις βίαιων επεισοδίων υπήρχαν μάρτυρες οι οποίοι δεν αντέδρασαν. Πολύ συχνά, τα περιστατικά δεν καταγγέλλονται για διάφορους λόγους, όπως η δυσπιστία και ο φόβος.

Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση 2016 του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Report_2016gr.pdf
Περισσότερες πληροφορίες: rvrn.org

Φωτογραφία: Ορέστης Σεφέρογλου, «The Itinerary • Tracing the Refugee Routes»

Click And Donate ΜΕΤΑδραση