VicTorious: Αναβαθμίζεται το πρόγραμμα πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων της ΜΕΤΑδρασης

Metadrasi - torture victims2

H λειτουργία του προγράμματος πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων υλοποιείται πλέον στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, που είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Από τον Σεπτέμβριο του 2011, η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, υλοποιεί το πρόγραμμα ταυτοποίησης και πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε στη χώρα μας μετά την αναστολή της λειτουργίας του Ιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων (ΙΚΑΘΒ). Το πρόγραμμα εκπονείται από τη διεπιστημονική ομάδα της ΜΕΤΑδρασης, που απαρτίζεται από κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς, ψυχολόγους και δικηγόρους με 30ετή εμπειρία στο αντικείμενο, καθώς και από νέους εξειδικευμένους επιστήμονες με εμπειρία στο πεδίο. Οι πρακτικές που εφαρμόζονται ακολουθούν την ολοκληρωμένη διαδικασία διερεύνησης και πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων, όπως αυτή καθορίζεται από το Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης και εναρμονίζονται με τις διεθνείς πρακτικές. Παράλληλα, η ομάδα συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή Επιτροπή Αναθεώρησης του Πρωτοκόλλου Κωνσταντινούπολης, με στόχο την βελτιστοποίηση της εφαρμογής του. Μέχρι σήμερα έχουν διεκπεραιωθεί περισσότερες από 1.440 υποθέσεις.

Το «VicTorious: Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων», πρόγραμμα καταλυτικής σημασίας για την αποτελεσματική διερεύνηση καταγγελιών βασανιστηρίων και τεκμηρίωσης όλων των μορφών απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, υλοποιείται πλέον στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη ΜΕΤΑδραση.

Η απαγόρευση των βασανιστηρίων αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και έχοντας αποκτήσει καθεστώς jus cogens, αυτομάτως επιβάλει σε όλα τα κράτη (erga omnes) να αναλάβουν δράση, τόσο για την εξάλειψη των βασανιστηρίων όσο και για την προστασία των θυμάτων.

Το νέο πρόγραμμα που έχει τίτλο «VicTorious»  επιδιώκει, μέσω της ταυτοποίησης και πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων από τη διεπιστημονική ομάδα της ΜΕΤΑδρασης, να ενδυναμώσει τη φωνή των επιζησάντων βασανιστηρίων και να βελτιώσει την πρόσβασή τους σε παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα συμβάλουν στην ταχύτερη αποκατάστασή τους. Επενδύοντας στην  εξειδικευμένη εμπειρία που έχει η ΜΕΤΑδραση στη διαδικασία  διερεύνησης και πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων, προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα συνέχισης στοχευμένων εκπαιδεύσεων για τα θύματα βασανιστηρίων σε φορείς και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, με σκοπό να αναγνωρίζονται οι επιζήσαντες βασανιστηρίων πιο γρήγορα και να στηρίζονται πιο αποτελεσματικά, ειδικά σε σημεία εισόδου. Το πρόγραμμα επίσης προβλέπει νέα εργαλεία για την ενίσχυση της δράσης καθώς και της οργάνωσης συνολικά.

Με αφορμή τη χρηματοδότηση του προγράμματος από το Active citizens fund του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), γνωστού ως EEA Grants, η Πρόεδρος της ΜΕΤΑδρασης, κα Λώρα Παππά, επισημαίνει ότι «χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η δράση αυτή εντάχθηκε στην χρηματοδότηση του ΕΕΑ Grants και για μια ακόμη φορά θα συνεργαστούμε με τον ίδρυμα Μποδοσάκη. Κύριος στόχος μας είναι να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ρίχνοντας περισσότερο φως, αναδεικνύοντας δηλαδή την κατάσταση και τις ανάγκες των ατόμων που έχουν βιώσει στο σώμα και στην ψυχή τους, φρικτά  βασανιστήρια. Παράλληλα θα μας δοθεί η δυνατότητα να  συμβάλουμε ουσιαστικά ώστε η Πολιτεία να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο, με εξειδικευμένα στελέχη, στην αναγνώριση και την αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων που φτάνουν στην χώρα μας».

Το VicTorious υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη ΜΕΤΑδραση.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.  Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Metadrasi - logos

Click And Donate ΜΕΤΑδραση