ΚΕΘΕΑ

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν  στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους και χωρίς διακρίσεις.

Το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες ατόμων που διαφέρουν ως προς την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το βαθμό εμπλοκής με τις ουσίες, το είδος της εξάρτησης κ.λπ. Σήμερα, το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται:

• σε εφήβους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα θεραπείας λιγότερο ή περισσότερο εντατικής μορφής, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους με τη χρήση,

• σε ενήλικες, με προγράμματα διαμονής και εξωτερικής παρακολούθησης,

• σε εργαζόμενους χρήστες, με προγράμματα που λειτουργούν τις απογευματινές ώρες,

• σε εξαρτημένους γονείς ανήλικων παιδιών, παρέχοντας συγχρόνως υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας των παιδιών τους,

• σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις νέες ή τις «νόμιμες» εξαρτήσεις, όπως το διαδίκτυο και ταvideo games, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια,

• σε διαφορετικές εθνικές και θρησκευτικές ομάδες, μετανάστες και πρόσφυγες, με προγράμματα διαπολιτισμικής προσέγγισης που σέβονται τα γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων,

• σε χρήστες που κρατούνται στα σωφρονιστικά καταστήματα ή έχουν αποφυλακιστεί,

• σε χρήστες που βρίσκονται στο δρόμο, με προγράμματα street-work και μονάδες άμεσης πρόσβαση

Όλα τα προγράμματα προσφέρουν υποστήριξη και στις οικογένειες των εξαρτημένων.

Τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ ακολουθούν ψυχοκοινωνική κατεύθυνση και δεν χορηγούν φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Στόχος της θεραπείας είναι να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει το σύνολο των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση της εξάρτησης, αποκόπτοντας οριστικά το άτομο από το φαύλο κύκλο της. Για το σκοπό αυτό η θεραπευτική διαδικασία λαμβάνει υπόψη και εμπλέκει το άτομο, το διαπροσωπικό του δίκτυο αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Μάθετε περισσότερα για το ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ