Ελληνικό Συμβούλιο

11 Μαρτίου, 2016 Οργανώσεις για τους μετανάστες
Donation : /

Το ΕΣΠ εξυπηρετεί πάνω από 11.000 κάθε χρόνο, παρέχοντας ενημέρωση και νομική και κοινωνική στήριξη.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων* που βρίσκονταν στη χώρα μας.

Σήμερα, οι δράσεις του ΕΣΠ έχουν διευρυνθεί, με στόχο να προστατευτούν όχι μόνο οι πρόσφυγες αλλά και όλοι όσοι δικαιούνται άλλες μορφές διεθνούς προστασίας. Ανάμεσά τους ευάλωτες ομάδες, όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα trafficking κλπ, στους οποίους το ΕΣΠ ρίχνει ειδικό βάρος.

Το ΕΣΠ, αποτελούμενο από κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους, διερμηνείς, πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνικούς ανθρωπολόγους και ειδικά καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό, σε καθημερινή βάση υποδέχεται και παρέχει δωρεάν νομικές και κοινωνικές συμβουλές και υποστήριξη στους ανθρώπους αυτούς μέσω των τριών βασικών του Υπηρεσιών: την Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνέων, την Κοινωνική και τη Νομική Υπηρεσία. Μετά την καταγραφή των στοιχείων αλλά και των αναγκών ή αιτημάτων του, και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εξυπηρετούμενος αποτελεί μέρος της ομάδας-στόχου του ΕΣΠ, παραπέμπεται στην αντίστοιχη Υπηρεσία, η οποία και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του.

Αποστολή μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που δικαιούνται προστασία στη χώρα μας, καθώς και η ομαλή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Πρόσφυγες και γενικότερα δικαιούχοι διεθνούς προστασίας – ιδίως ευάλωτες περιπτώσεις όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα trafficking, τα θύματα βασανιστηρίων κ.ά. – αποτελούν τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό του ΕΣΠ και λαμβάνουν από το εξειδικευμένο προσωπικό του την απαραίτητη κοινωνική και νομική συμβουλευτική και στήριξη ώστε να κατορθώσουν να θέσουν τα θεμέλια μίας νέας ζωής χωρίς φόβο διωγμού.

Μάθετε περισσότερα για το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Μετανάστες

Κάνε Δωρεά

Related Causes

Πρωταρχικός στόχος της ΜΕΤΑδρασης η στήριξη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων.

Η Υ.Α. έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους να ξαναρχίσουν επιτυχώς τη ζωή τους.

Η γλώσσα είναι όπλο. Απαραίτητη για την καθημερινότητα των μεταναστών. Η γλώσσα ενώνει.