ΜΕΤΑδραση

Πρωταρχικός στόχος της ΜΕΤΑδρασης η στήριξη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων.

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Η Υ.Α. έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους να ξαναρχίσουν επιτυχώς τη ζωή τους.

Ελληνικό Συμβούλιο

Το ΕΣΠ εξυπηρετεί πάνω από 11.000 κάθε χρόνο, παρέχοντας ενημέρωση και νομική και κοινωνική στήριξη.

Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών

Η γλώσσα είναι όπλο. Απαραίτητη για την καθημερινότητα των μεταναστών. Η γλώσσα ενώνει.