Χειρουργός

Χειρουργός

Οι ανάγκες των πληθυσμών που βιώνουν ένοπλες συγκρούσεις -όσο διαρκούν ή και στην εκπνοή τους- καθιστούν τη συμμετοχή χειρουργικών ομάδων ιδιαιτέρως απαραίτητη. Οι χειρουργοί συμμετέχουν σε προγράμματα που διαρκούν συνήθως από 6 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες.

Πέρα από τις Γενικές Προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ειδικότητα απαιτούνται και τα παρακάτω:

Βασικές προϋποθέσεις
 • Ολοκλήρωση της χειρουργικής ειδικότητας
 • Ικανότητα διαχείρισης ευρέος φάσματος χειρουργικών επεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων καισαρικής τομής και παιδιατρικών επεμβάσεων.
 • Ικανότητα να εργαστείτε με περιορισμένα μέσα
 • Ελάχιστη διαθεσιμότητα 6 εβδομάδων
 • Ικανοποιητική γνώση αγγλικών
 • Αποδοχή των συνθηκών που επικρατούν σε ασταθείς περιοχές
 • Προσαρμοστικότητα και προθυμία για ομαδική εργασία
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης άγχους
Επιθυμητά προσόντα
 • Γνώση Γαλλικών ή Αραβικών
 • Ετοιμότητα αναχώρησης με προειδοποίηση μερικών ημερών
 • Εμπειρία σε τραύματα και ορθοπεδικά περιστατικά

 

 

Click And Donate –> ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ