Φαρμακοποιός

Φαρμακοποιός

Οι φαρμακοποιοί διασφαλίζουν ότι τα απαραίτητα φάρμακα βρίσκονται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, ότι διαχειρίζονται, μεταφέρονται και αποθηκεύονται σωστά. Η βάση τους είναι συχνά στην πρωτεύουσα της χώρας της αποστολής και υποστηρίζουν όλα τα προγράμματα που βρίσκονται στην χώρα. Οι αρμοδιότητές τους ανάμεσα σε άλλα είναι να διασφαλίζουν τις ορθές πρακτικές στα κανάλια διανομών και ότι οι φαρμακευτικές πρακτικές των MSF εναρμονίζονται σε τους εθνικούς κανόνες της χώρας. Επίσης η σωστή διαχείριση και παραγγελία φαρμάκων και ιατρικών εξοπλισμών. Επιπλέον είναι υπεύθυνοι για τη σωστή αποθήκευση και διανομή στα προγράμματα, καθώς και η εκπαίδευση και επίβλεψη του ντόπιου προσωπικού που εργάζεται στα φαρμακεία και της αποθήκες των MSF στα προγράμματα της χώρας.

Πέρα από τις Γενικές Προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ειδικότητα απαιτούνται και τα παρακάτω:

Βασικές προϋποθέσεις
  • Πτυχίο Φαρμακευτικής και κατάρτιση μετά τη λήψη του πτυχίου, ιδανικά σε διαχείριση νοσοκομειακού φαρμακείου 
  • Εμπειρία σε διαχείριση ομάδας και εκπαίδευση
  • Ικανότητα να εργαστεί σε ασταθείς περιοχές
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
  • Τουλάχιστον τρίμηνη εμπειρία σε αναπτυσσόμενες χώρες
Επιθυμητά προσόντα
  •  Γαλλικά ή/και Αραβικά

 

Click And Donate –> ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ