«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε σε συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε σε συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε σε συνέδριο που οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 14 Οκτωβρίου 2016 στη Λισαβόνα με θεματική τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στο πλαίσιο φυσικών ή τεχνολογικών κινδύνων.

 

Το συνέδριο ένωσε 60 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και ευρωπαϊκών θεσμών, αρχές πολιτικής προστασίας και διεθνών μη-κυβερνητικών οργανισμών στο πεδίο της προστασίας των μεταναστών και διαχείρισης και μείωσης των κινδύνων που απορρέουν από καταστροφές.

 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν καλές πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές για δράσεις και συγκεκριμένες συστάσεις, ενώ επίσης εστίασαν στον τρόπο που μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες στον τομέα της μετανάστευσης για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την υποστήριξη των μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων που έρχονται αντιμέτωποι με επείγουσες καταστάσεις ή κινδύνους που απορρέουν από καταστροφές.

 

Στη διάρκεια του συνεδρίου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσίασε τις δράσεις του για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, όπως και την πλούσια εμπειρία του υποστηρίζοντας παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες και τις οικογένειες τους.

 

Το συνέδριο αφορούσε επαγγελματίες που εργάζονται με πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη διαχείριση των καταστροφών, την οργάνωση των φορέων πολιτικής προστασίας και τον τρόπο συντονισμού των υπηρεσιών που παρέχονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

 

Το συνέδριο οργανώθηκε σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης με την υποστήριξη του Δήμου της Λισαβόνας, του Κέντρου Ismaili, των πορτογαλικών αρχών, όπως και του Συνεδρίου των Διεθνών μη-κυβερνητικών οργανισμών του Συμβουλίου της Ευρώπης (INGO Conference) και του Προγράμματος Διαπολιτισμικών Πόλεων.

 

25/10/2016

 

Click And Donate Χαμόγελο Του Παιδιού