Στρογγυλή Τράπεζα για την Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη Διαβίωση για Ασυνόδευτους Ανηλίκους

© UNHCR/Christos Tolis

H Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, ανοίγει τη διημερίδα.

Πάνω από εξήντα ειδικοί και εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν σε στρογγυλή τράπεζα αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα στηρίζοντας ένα νέο μοντέλο εναλλακτικής φροντίδας για τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της Υποστηριζόμενης Ανεξάρτητης Διαβίωσης για τα ασυνόδευτα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ως μοντέλου φροντίδας, που μπορεί να προσφέρει στους εφήβους στέγη, επίβλεψη καθώς και πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες προστασίας.

«Μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και να προσεγγίσουμε περισσότερο το εναλλακτικό  αυτό πρότυπο διαβίωσης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα και στις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της χώρας», τόνισε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα Ξένη Δημητρίου, ανοίγοντας τη διήμερη συνάντηση.

«Η στρογγυλή τράπεζα δεν εστιάζει απλά στην εξέταση της πιθανότητας υλοποίησης ενός εναλλακτικού μοντέλου διαβίωσης, αλλά στην άμεση και πρακτική εφαρμογή του στη χώρα», πρόσθεσε η κα Δημητρίου στην συνάντηση ορόσημο, που διοργανώθηκε στις 29 – 30 Ιανουαρίου από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), την υποστήριξη της UNICEF και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη συμβολή της Ειδικής Ομάδας για την Εναλλακτική Φροντίδα των Ασυνόδευτων Παιδιών.

Η συνάντηση έφερε κοντά εκπροσώπους από αρμόδια Υπουργεία, εισαγγελείς, το Βοηθό Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ιθύνοντες, διεθνείς και εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εξειδικευμένους επαγγελματίες στην προστασία των παιδιών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Με περισσότερα από 3.350 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μόλις 1.101 διαθέσιμες θέσεις παραμονής σε δομές φιλοξενίας, η διημερίδα ανέδειξε την ανάγκη για άμεση εύρεση και εφαρμογή μακροπρόθεσμων λύσεων για τη διαμονή, προστασία και κοινωνική ένταξη των παιδιών αυτών στην ελληνική κοινωνία. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, εμπειρίες και καλές πρακτικές από την εφαρμογή μοντέλων Υποστηριζόμενης Ανεξάρτητης Διαβίωσης σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, δυνατότητες βελτίωσης της σχετικής νομοθεσίας και των διαδικαστικών πλαισίων και προτύπων για την υλοποίηση ενός τέτοιου μοντέλου στην Ελλάδα, καθώς και κίνδυνοι και στρατηγικές έγκαιρης αποτελεσματικής παρέμβασης. Τη δεύτερη ημέρα, οι ομάδες εργασίας επικεντρώθηκαν σε διαδικαστικά ζητήματα υλοποίησης, στην πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου στην Ελλάδα καθώς και στον συντονισμό των αρμόδιων φορέων. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις εισαγγελικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την τοποθέτηση και την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και στα πρακτικά ζητήματα λειτουργίας του εναλλακτικού μοντέλου και στους επιμέρους ρόλους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Ο Συντονιστής της Ομάδας Ανταπόκρισης της UNICEF για το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Ελλάδα, κ. Lucio Melandri, καθώς και ο Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, κ. Philippe Leclerc, τόνισαν την ανάγκη επέκτασης των μοντέλων φροντίδας για τα ασυνόδευτα παιδιά με βιώσιμο τρόπο και σεβασμό στο βέλτιστο συμφέρον τους, ενώ αναφέρθηκαν στα οφέλη της Υποστηριζόμενης Ανεξάρτητης Διαβίωσης τόσο για την κοινωνική ένταξη των παιδιών όσο και για τις τοπικές κοινωνίες υποδοχή τους.

O Αντιπρόσωπος της Υ.Α. στην Ελλάδα, Philippe Leclerc, τόνισε τα οφέλη της Υποστηριζόμενης Ανεξάρτητης Διαβίωσης για την κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων παιδιών © UNHCR/Christos Tolis

«Είναι προφανές ότι αυτή η αλλαγή μοντέλου στην οποία προχωράμε οφείλεται στην αλλαγή των συνθηκών. Η χώρα μας παύει πλέον να είναι μια χώρα διέλευσης και ακόμα και αν δεν έχει χαρακτηριστεί ως μια χώρα προορισμού, η παραμονή των προσφύγων και μεταναστών έχει επιμηκυνθεί σοβαρά. Η Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη Διαβίωση αποτελεί μοντέλο ενσωμάτωσης ώστε τα παιδιά αυτά να καταστούν λειτουργικά μέλη της ελληνικής κοινωνίας» δήλωσε ο κ. Ηλίας Ζαγοραίος, Αντεισαγγελέας Εφετών και Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Υπογράμμισε παράλληλα ότι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι απαραίτητο να προχωρήσουν άμεσα οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ρύθμισης της αναδοχής και επιτροπείας.

«Η ανάγκη ρύθμισης του θεσμού των επιτρόπων για τα ασυνόδευτα παιδιά είναι επιτακτική. Κατά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος Υποστηριζόμενης Ανεξάρτητης Διαβίωσης, οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι ανηλίκων θα ασκούν αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές που θα προβλέπονται στην επερχόμενη νομοθεσία για τους επιτρόπους», δήλωσε ο κ. Περικλής Τζιάρας, Πρόεδρος του ΕΚΚΑ.

«Η προστασία κάθε παιδιού το οποίο ζει στην Ελλάδα, αποτελεί βασική ευθύνη και κύριο μέλημα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας», τόνισε κατά το χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, κ. Δημήτριος Καρέλλας.

Η Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη Διαβίωση θα προσφέρει ευκαιρίες στα ασυνόδευτα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες διαβίωσης και ικανότητες βιοπορισμού με σκοπό την ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση μέσα στην τοπική κοινότητα. Η εναλλακτική αυτή μορφή φροντίδας εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι κατάλληλη για μεγαλύτερους εφήβους με υψηλότερο επίπεδο προσωπικής επάρκειας. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο βιώσιμη από άποψη κόστους σε σχέση με την ιδρυματική φροντίδα.

« Επιστροφή

Click And Donate Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες