ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΕΣΤΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων ΕΣΤΙΑ από την Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ» 2018 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021537,  που αφορά τη λειτουργία Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μια (1) θέση Καθηγητή Ενισχυτικής Διδασκαλίας Θετικών Επιστημών.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 18 Ιουλίου 2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή

στο n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή

στο fax:210 9246740 με την ένδειξη «Υπ’ όψιν κ. Κατσιάρα»

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ