ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας στη Χίο, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία (1) θέση Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση για την Τήρηση Προσωπικών Δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως 13 Απριλίου 2018 στο n.katsiaras@mkoapostoli.gr με την ένδειξη για τη θέση του Ψυχολόγου στο Κ.Η. Χίου.

 


Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ