ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ – Κωδ. 11787

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “«Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece» Κωδ. 11787 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την μίσθωση τουριστικών λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά παιδιών/εφήβων σε εκπαιδευτικές επισκέψεις- εκδρομές.

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει του από 25/05/2017 Δ.Σ. της «Αποστολής».

Αναλυτική Πρόσκληση

Αποστολή προσφορών μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017:

  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα,

με την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Μίσθωση Τουριστικών λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά παιδιών/εφήβων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος  «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece» Κωδ. 11787.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, 2130184449

footer_web

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ