ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ HYGIENE PROMOTION OFFICER – GREEK NATIONALS ONLY

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HYGIENE PROMOTION OFFICER – GREEK NATIONALS ONLY

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης δραστηριοτήτων WASH (ύδρευσης, αποχέτευσης, υγιεινής) προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Hygiene Promotion Officer

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ.

Αποστολή αιτήσεων έως Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 στους:

1. Κ. Νικόλαο Κατσιάρα, HR Manager, n.katsiaras@mkoapostoli.gr

2. Kα Δέσποινα Κατσιβελάκη, Program Coordinator, D.Katsivelaki@mkoapostoli.gr

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ