ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, πρόκειται να λειτουργήσει  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στα Ιωάννινα.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία (1) θέση Διοικητικά Υπεύθυνου στο ΚΔΑΠ Ιωαννίνων.

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Αποστολή βιογραφικών έως 31 Μαρτίου 2017

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr  με την ένδειξη Για τη θέση του Διοικητικά Υπεύθυνου στο ΚΔΑΠ Ιωαννίνων.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ