ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης σε ασυνόδευτους ανήλικους και παιδιά προσφύγων στην Αττική» (Non-Formal educational activities to unaccompanied minors and refugee children in Attica) Project No. 11820, προκηρύσσει θέση Διερμηνέα Φαρσί με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αναλυτική Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών μέχρι την 9η Ιουνίου 2017
Αποστολή Βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ