Κινητή Μονάδα Υποστήριξης Ασυνόδευτων Παιδιών στο Δρόμο από τη ΜΕΤΑδραση

Περισσότερα από 3.500 ασυνόδευτα παιδιά βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 600 παιδιά είναι άστεγα στην Αθήνα ή βρίσκονται σε προστατευτική φύλαξη σε αστυνομικά τμήματα λόγω έλλειψης θέσεων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. Ακριβώς γι’ αυτά τα παιδιά που ζουν μέσα στο φόβο και την ανασφάλεια και τα οποία δεν ξέρουν ούτε πώς θα τα βγάλουν πέρα, ούτε πού να απευθυνθούν για βοήθεια, η ΜΕΤΑδραση ξεκίνησε μια νέα δράση, την Κινητή Μονάδα Υποστήριξης Ασυνόδευτων Παιδιών στο Δρόμο. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αυστηρών μέτρων καραντίνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η παρέμβαση αυτή κρίθηκε επιτακτική, αφού και τα παιδιά δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν για να μπορέσουν να ζητήσουν υποστήριξη και οι φορείς, ακολουθώντας τα μέτρα, διαμόρφωσαν αντιστοίχως τον τρόπο λειτουργίας τους.

Εδώ και ένα μήνα, τα εξειδικευμένα στελέχη της ΜΕΤΑδρασης, μαζί με την πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών μας, υποστηρίζουν τα άστεγα ασυνόδευτα παιδιά της Αθήνας παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης, είδη ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διασύνδεση με το Κέντρο Υποστήριξης άστεγων παιδιών της ΜΕΤΑδρασης «1stop4homeless».

Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας το Ίδρυμα Kahane και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ευχόμαστε να καταφέρουμε να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε τη δράση αυτή και μετά την πανδημία με στόχο να μην μείνει «ούτε ένα παιδί άστεγο».

Click And Donate ΜΕΤΑδραση