Θεμελιώνοντας την Κρίση στα Ευρωπαϊκά Σύνορα

Διάβασε εδώ την έκθεση.

Κατηγορία έκδοσης: 
Φωτογραφία έκδοσης: 
Αρχείο έκδοσης: 
Υπότιτλος: 
Το σχέδιο της ΕΕ να εντείνει την επικίνδυνη πολιτική των Hotspot στα ελληνικά νησιά

Click And Donate –> ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ