Η θάλασσα στο σαλόνι μας!

Τα ασυνόδευτα παιδιά της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας της ΜΕΤΑδρασης στη Σάμο, φέρνουν το καλοκαίρι στο σαλόνι της δομής με τις δημιουργίες τους!


Οι Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης στη Σάμο και στη Χίο χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) για την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση».
Funded by EEA and Norway Grants
Fund operated by ΣΟΛ Crowe and HumanRights360

Click And Donate ΜΕΤΑδραση