Ζητούνται Ψυχολόγοι για εργασία σε Κω και Σάμο

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά ψυχολόγους για εργασία στην Κω ή τη Σάμο.

Αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή ατομικών συνεδριών για την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων ψυχικής υγείας καθώς και του τρόπου θεραπείας τους
 • Διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών συνεδριών σε τακτική βάση και παραπομπές σε άλλες ειδικότητες, για παράδειγμα ψυχιατρική εκτίμηση
 • Οργάνωση εβδομαδιαίων συναντήσεων με το υπόλοιπο προσωπικό για διαχείριση των υποθέσεών τους
 • Εβδομαδιαίες εποπτείες στο προσωπικό
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 • Διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολόγου (ΑΕΙ) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως Ψυχολόγος
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση MS Office (Word, Excel)
 • Εργασία κάτω από πιεστικές συνθήκες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία στο προσφυγικό
 • Μόνιμη κατοικία στην Κω ή στην Σάμο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το παιδί

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org  με ένδειξη στο θέμα ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-2020, έως τις 25 Ιουνίου 2020.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Click And Donate ΜΕΤΑδραση