Ζητούνται Κοινωνικοί Λειτουργοί στην Κω

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Κοινωνικούς Λειτουργούς για εργασία στην Κω.

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για κάθε Ασυνόδευτο Ανήλικο, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό της ΜΕΤΑδρασης
 • Εντοπισμός ευάλωτων περιπτώσεων και εκτίμηση των αναγκών των Ασυνόδευτων
 • Διερεύνηση ύπαρξης κοινωνικών υπηρεσιών (δημόσιες και ιδιωτικές) και υποστήριξη στην πρόσβαση σε αυτές
 • Σχεδιασμός ατομικού πλάνου για κάθε Ασυνόδευτο Ανήλικο
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Υποστήριξη του παιδιού όσον αφορά την ένταξή του στις νέες συνθήκες
 • Προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού
 • Αξιολόγηση, παρακολούθηση και σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων για κάθε Ασυνόδευτο Ανήλικο
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 • Διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως Κοινωνικός Λειτουργός στον τομέα παιδικής προστασίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση MS Office (Word, Excel)
 • Οργανωτικότητα και ορθή αντίληψη των δράσεων της Οργάνωσης
 • Ταχύτητα και αυτονομία δράσης αλλά με προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία στο προσφυγικό
 • Μόνιμη κατοικία στην Κω
 • Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org  με ένδειξη στο θέμα ΚΛ-ΚΩΣ-2020, έως τις 25 Ιουνίου 2020.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Click And Donate ΜΕΤΑδραση