Ζητούνται άτομα για να ενισχύσουν την ομάδα Εξουσιοδοτημένων Εκπροσώπων (Επιτρόπων) Ανηλίκων

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά άτομα σε Σάμο, Κω και Λέρο για να ενισχύσει την ομάδα Εξουσιοδοτημένων Εκπροσώπων (Επιτρόπων) Ανηλίκων.

Το αντικείμενό τους θα είναι η προστασία των δικαιωμάτων της ευάλωτης ομάδας των Ασυνόδευτων Ανηλίκων που βρίσκονται στην Ελλάδα και η εξασφάλιση των βασικών τους αναγκών.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου αυτό απαιτείται)
• Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντικείμενο σχετικό με ασυνόδευτους ανηλίκους
• Προϋπηρεσία σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
• Γνώση του προσφυγικού/μεταναστευτικού αντικειμένου, ιδιαίτερα διαδικασίες που αφορούν στο άσυλο
• Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
• Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσης ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Μόνιμη κατοικία σε μία από τις παραπάνω τοποθεσίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org με ένδειξη στο θέμα «Επιτροπεία-τοποθεσία ενδιαφέροντος-2020», μέχρι τις 17 Ιουνίου 2020.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Click And Donate ΜΕΤΑδραση