Ζητείται Φύλακας για Δομή Φιλοξενίας στην Αθήνα

Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης», με κωδικό ΟΠΣ 5021477 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π.

Το ανωτέρω έργο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου  και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετανάστευσης και Ένταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω e-mail στο hr@metadrasi.org με τίτλο «ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΦ ΑΘΗΝΑΣ», έως τις 25 Ιουνίου 2020.

Διαβάστε την προκήρυξη, εδώ.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Click And Donate ΜΕΤΑδραση