Ζητείται τοπικός συντονιστής διερμηνέων στη Λέσβο

Metadrasi - theseisergasiaslogo p8 1024x768 1

Τίτλος Θέσης: Τοπικός συντονιστής διερμηνέων
Σημείο απασχόλησης: Λέσβος

Αρμοδιότητες:
– Συντονισμός και διαχείριση ομάδας διερμηνέων στο σημείο για τη σωστή κάλυψη των αναγκών διερμηνείας των φορέων
– Παροχή της κατάλληλης ενημέρωσης προς νεοπροσλαμβανόμενους διερμηνείς αναφορικά με την αποστολή, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους στο πεδίο
– Συνεργασία και συναντήσεις με τους διερμηνείς για την επίλυση των προβλημάτων του πεδίου
– Καθορισμός του προγράμματος εργασίας και του χρονοδιαγράμματος των διερμηνέων, όπου αυτό απαιτείται
– Παρακολούθηση της ομάδας για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας των Διερμηνέων και των Αρχών της Οργάνωσης
– Ημερήσια συμπλήρωση ηλεκτρονικού και φυσικού παρουσιολογίου και αποστολή των αρχείων στην ομάδα έργου
– Αποστολή ημερήσιων και μηνιαίων αναφορών
– Συνεργασία με την ομάδα έργου για την παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών διερμηνείας και τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών του σημείου
– Καταγραφή και αποστολή των εξοδολογίων σχετικά με τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης της ομάδας του σημείου, όπου αυτό απαιτείται
– Συνεργασία με την τοπική κοινωνία, όπου αυτό απαιτείται- Συμμετοχή στις συναντήσεις φορέων του σημείου
– Μεταφορά της ομάδας προς και από το σημείο

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ανθρωπιστικών/κοινωνικών/ πολιτικών επιστημών
– Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
– Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel)
Δίπλωμα οδήγησης
– Προϋπηρεσία σε θέσεις εργασίας σχετικές με διαχείριση και συντονισμό ομάδας
Ικανότητα οργάνωσης, συνεργασίας, επικοινωνίας και διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης
– Συνέπεια και αποτελεσματικότητα

Επιθυμητά προσόντα:
– Γνώσεις σχετικές με τις διαδικασίες του Ασύλου και της μετανάστευσης
Προϋπηρεσία σε άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με το προσφυγικό
Εμπειρία σε camp με προσφυγικό πληθυσμό
Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με hr@metadrasi.org ένδειξη στο θέμα ΤΣ –Λέσβος, έως τις 16 Ιουνίου 2021.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Click And Donate ΜΕΤΑδραση