Δωρεάν μαθήματα web design & development

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox Christian Charities (IOCC) σε συνεργασία με το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και το Impact Hub Athens προσφέρουν δωρεάν μαθήματα web design & development μέσω του προγράμματος “Co{de}+Create”.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 18–30 ετών που διαθέτουν βασική γνώση χρήσης των διαδικτυακών εργαλείων αλλά και της Αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα) και επιθυμούν να εξελίξουν τις δεξιότητές τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα μαθήματα θα γίνονται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης στην Αθήνα, τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη) και θα διαρκούν τρεις ώρες το καθένα από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2018.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα παρέχει δωρεάν εισιτήρια μεταφοράς στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δίμηνος προγράμματος.

Τέλος, θα παρέχεται δωρεάν είσοδος στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους μαθητές του προγράμματος δύο φορές την εβδομάδα για εξάσκηση και έρευνα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ellak.gr/code-create-registration-form.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη σελίδα του προγράμματος: https://www.facebook.com/codecreateworld

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ