Δουλεύοντας κάθε μέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

[ad_1]

Μπορεί σήμερα να είναι η παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, όμως, στην ActionAid σε όλες τις περιοχές δράσης μας, δουλεύουμε κάθε μέρα για να τα υπερασπιστούμε και γι’ αυτό, μεταξύ άλλων πολλών δράσεων, έχουμε δημιουργήσει ειδικό πρόγραμμα για τα σχολεία. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 26 χώρες και μόνο το 2016, 468.000 παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς έμαθαν για τα 10 βασικά δικαιώματα των παιδιών για την εκπαίδευση. Πηγάζουν από τα δικαιώματα του παιδιού του ΟΗΕ και βασίζονται στις βασικές αρχές που τα διέπουν.

School Rights 4

Μαθητές σε δημοτικό στην Κένυα. Η ActionAid βοήθησε στο να δημιουργηθούν κοιτόνες για τα παιδιά που ζουν πολύ μακριά. Φωτογράφος: Ruth McDowall/ ActionAid

Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς σε ολόκληρο τον κόσμο συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ActionAid για την προώθηση των δικαιωμάτων στα σχολεία με στόχο να γίνουν καλύτερα. Αρχικά όλοι όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα και ότι το σχολείο και οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο για την προστασία τους. Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους και ταυτόχρονα τα σχολεία με τη συμμετοχή των γονέων βάζουν στόχους ώστε να εξασφαλίσουν:

  • ότι η παιδεία είναι δωρεάν και υποχρεωτική,
  • ότι δεν γίνονται διακρίσεις στα σχολεία,
  • ότι οι υποδομές των σχολείων είναι επαρκείς για τον αριθμό των παιδιών με τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια και είναι χτισμένες με ντόπια υλικά και με τρόπο που να προστατεύουν από φυσικές καταστροφές,
  • ότι οι εκπαιδευτικοί είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι, ότι γνωρίζουν για τα δικαιώματα των παιδιών, ότι δεν κάνουν διακρίσεις και ότι πληρώνονται αρκετά,
  • ότι τα παιδιά είναι ασφαλή στο σχολείο και ότι δεν τους ασκείται βία είτε από τους εκπαιδευτικούς είτε από τους συμμαθητές τους,
  • ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι κατάλληλο για τους μαθητές, σχετικό με τη ζωή τους και προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους χωρίς να κάνει για παράδειγμα γλωσσικές διακρίσεις,
  • ότι τα παιδιά γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και ότι τα διδάσκονται ανάλογα με την ηλικία τους. Σε αυτά, πρέπει στην κατάλληλη ηλικία να ενταχθούν και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα,
  • ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις αποφάσεις του σχολείου με ειδικές διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή,
  • ότι τα σχολεία επιβλέπονται και διέπονται από διαφανείς διαδικασίες στις οποίες να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές,
  • ότι οι μαθητές διδάσκονται σε ένα περιβάλλον που εξασφαλίζει ότι μπορούν να μάθουν και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, τα ταλέντα τους και τις δεξιότητές τους στο έπακρο.

School Rights 5

Μαθήτρια στο Νεπάλ χρησιμοποιεί υπολογιστές μέσω προγράμματος μας για την πρόσβαση στη νέα τεχνολογία σε φτωχές περιοχές του Νεπάλ. Φωτογράφος: ActionAid.

Με οδηγό αυτά τα δικαιώματα, δεκάδες χιλιάδες σχολεία σε 4.650 περιοχές δράσεις μας σε όλο τον κόσμο πήραν σημαντικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση μόνο το 2016.

Για παράδειγμα, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων που δημιουργήθηκαν χάρη στο πρόγραμμά μας επενέβησαν σε περιπτώσεις που παιδιά σταμάτησαν το σχολείο επειδή οι γονείς τους ήθελαν να τα στείλουν να δουλέψουν. Σταμάτησαν, επίσης, παιδικούς γάμους που είναι βασική αιτία που σταματούν τα κορίτσια το σχολείο.

Επίσης, μαθητικές ομάδες αγοριών και κοριτσιών πήραν μέτρα για να σταματήσει το bullying στα σχολεία τους. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τις αρχές, η ActionAid εκπαίδευσε τους δασκάλους για να είναι πιο αποτελεσματικοί, να μην κάνουν διακρίσεις και να μην χρησιμοποιούν βία ως μέσο διαπαιδαγώγησης.

Τέλος, σε αρκετές περιοχές η ActionAid ζήτησε από το κράτος να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις των σχολείων ή όταν αυτό δεν εισακούστηκε χρηματοδότησε την ανακαίνιση ή την επέκταση σχολείων. Έφτιαξε τουαλέτες και ειδικούς ασφαλείς χώρους για κορίτσια.

Έτσι, λοιπόν, ενώ σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εμείς στην ActionAid, «παλεύουμε» όλες τις μέρες του χρόνου, για την προστασία τους, με τη στήριξη πάντα των υποστηρικτών μας

 School Rights 3

Μαθήτριες σε σχολείο της Κένυας συμμετέχουν στην ομάδα κοριτσιών. Φωτογράφος: Alice Whitby/ ActionAid. 

Κεντρική φωτογραφία: Μαθητές έξω από το σχολείο τους στο Αφγανιστάν. H ActionAid χρηματοδότησε δύο νέες αίθουσες. Φωτογράφος: Suhrab Safi/ ActionAid

[ad_2]

Click And Donate Actionaid