ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 004/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 004/2017

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες στον υπ’ αριθ. 004/2017 (ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την Ανάθεση «Προμήθεια χιλίων τετρακοσίων (1.400) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για πέντε (5) μήνες με σκοπό  τη διανομή του σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Αστική  Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄ της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ  (208.000,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.», και ημερομηνία διεξαγωγής 11/04/2017 ότι ματαιώνεται.

Σε περίπτωση προκήρυξης νέου διαγωνισμού η Αποστολή θα προβεί σε δημοσίευση του στον Ελληνικό Τύπο και σε ανάρτησή του στην ιστοσελίδα: www.mkoapostoli.gr.

 

ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ