ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΩΔ. 11787

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔ. 11787

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Κωδ. 11787 για την μίσθωση τουριστικών λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά παιδιών/εφήβων σε εκπαιδευτικές επισκέψεις- εκδρομές ότι η ώρα η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 στις 14:00.

 

ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ