Αβέβαιο μέλλον: Μια καταγραφή σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά-πρόσφυγες στην Ελλάδα

Μια καταγραφή από τη ΜΕΤΑδραση και το International Rescue Committee (IRC) σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά-πρόσφυγες στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτέλεσε πύλη προς την Ευρώπη για περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους από το 2015. Ένα σταθερό χαρακτηριστικό της ανθρωπιστικής αυτής κρίσης υπήρξε ο σημαντικός αριθμός ασυνόδευτων παιδιών που έφτασαν στην Ελλάδα μόνα τους με σκοπό να ταξιδέψουν κατά μήκος της Βαλκανικής οδού. Σήμερα, 2.250 από αυτά τα παιδιά βρίσκονται εγκλωβισμένα στην Ελλάδα, με περιορισμένη πρόσβαση σε ασφαλείς δομές φιλοξενίας, υπηρεσίες και στήριξη, αντιμετωπίζοντας υψηλούς κινδύνους και ένα αβέβαιο μέλλον.
Το IRC και η ΜΕΤΑδραση, μέσα από την εμπειρία τους στην στήριξη των παιδιών αυτών, καταγράφουν τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προκλήσεις, παρουσιάζοντας προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε το αρχείο «Uncertain Futures»

Click And Donate ΜΕΤΑδραση